dějiny 234 View Records history 203 View Records druhá světová válka (1939-1945) 113 View Records World War (1939-1945) 79 View Records politika a vláda 74 View Records politics and government 62 View Records společnost a politika 56 View Records society and politics 48 View Records holocaust (1939-1945) 46 View Records cesty a pobyt 44 View Records panovníci 44 View Records každodenní život 43 View Records koncentrační tábory 42 View Records čeští spisovatelé 42 View Records Czech authors 38 View Records everyday life 37 View Records voyages and travels 37 View Records Židé 37 View Records kings and rulers 36 View Records politici 36 View Records osobnosti 35 View Records concentration camps 34 View Records česká literatura 34 View Records celebrities 33 View Records politicians 33 View Records podnikatelé 32 View Records herci 31 View Records presidents 31 View Records prezidenti 31 View Records Czech literature 30 View Records Jews 30 View Records fotbal 30 View Records první světová válka (1914-1918) 30 View Records soccer 29 View Records české spisovatelky 29 View Records actors 28 View Records businessmen 27 View Records kultura a společnost 27 View Records partnerské a rodinné vztahy 27 View Records politická perzekuce 27 View Records cestovatelé 26 View Records Czech women authors 25 View Records culture and society 25 View Records zahraniční vojenské jednotky 25 View Records political persecution 24 View Records protifašistický odboj 24 View Records vojáci 24 View Records soldiers 23 View Records zpravodajské služby 23 View Records fotbalisté 22 View Records intelligence service 22 View Records partner and family relationships 22 View Records perzekuce 22 View Records external forces 21 View Records názory a postoje 21 View Records rockoví hudebníci 21 View Records soccer players 21 View Records World War (1914-1918) 20 View Records World War, 1939-1945 20 View Records hudební skupiny 20 View Records hudebníci 20 View Records političtí vězni 20 View Records travellers 20 View Records zahraniční vztahy 20 View Records životopisy 20 View Records foreign relations 19 View Records manželky panovníků 19 View Records musicians 19 View Records rock musicians 19 View Records anti-fascist movements 18 View Records herečky 18 View Records legionáři 18 View Records musical groups 18 View Records zločiny nacismu 18 View Records persecutions 17 View Records rulers' spouses 17 View Records vlastivěda 17 View Records legionaries 16 View Records ozbrojené síly 16 View Records panovnice 16 View Records political prisoners 16 View Records přeživší holocaust 16 View Records přátelé a spolupracovníci 16 View Records views and attitudes 16 View Records agenti 15 View Records armed forces 15 View Records description and travel 15 View Records holocaust, 1939-1945 15 View Records stát a církev 15 View Records war operations 15 View Records actresses 14 View Records crimes of Nazism 14 View Records disidenti 14 View Records děti a válka 14 View Records friends and associates 14 View Records holocaust survivors 14 View Records komunistický režim 14 View Records novináři 14 View Records secret service agents 14 View Records Češi 14 View Records